Ophokplicht voor kippen

Ik krijg veel ongeruste telefoontjes ivm het al dan niet ophokken van kippen in verband met de vogelgriep in Europa.
De stand van zaken kunnen jullie in detail hier vinden: www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep.