LAMA & ALPACA

 


Binnenkort meer info!

In het ideale geval gebeurt er eerst een mestonderzoek en op basis daarvan kan beslist worden of ontwormen nodig is of niet. Een standaard ontwormingsschema dat veel gebruikt wordt, is 2x/jaar. Te vaak ontwormen is ook niet goed, omdat de wormen gewend geraken aan het wormmiddel en resistentie opbouwen. Daarnaast moet de alpaca/lama ook de kans krijgen om zelf een goede weerstand op te bouwen tegen wormen. Daarom wordt er steeds meer aangeraden om een eerst een mestonderzoek te doen. Zo kan het besmettingsniveau en de soort worm(en) bepaald worden, zodat er doelgericht ontwormd kan worden.

Een mestonderzoek kan gebeuren bij ons op de praktijk en kost 15 euro per staal dat onderzocht moet worden. Behalve het ontwormen zelf is ook het weidemanagement van belang voor de preventie van wormproblemen. Een paar eenvoudige maar belangrijke tips hierin zijn: mest minstens 1x/week verwijderen, nieuwe alpaca’s/lama’s ontwormen voordat ze op de weide gaan en leeftijdsgroepen apart houden.

Schurft is een huidaandoening die veroorzaakt wordt door mijten. Dit zijn kleine parasietjes die zich onderhuids gaan nestelen. De hevige jeuk die met schurft gepaard gaat is een allergische reactie op de mijten en op de uitwerpselen van de mijt. Er zijn verschillende soorten mijten die aanleiding geven tot schurft bij de alpaca en de lama. De meest gekende is de Psoroptes mijt die oorschurft veroorzaakt. Typische symptomen zijn schudden met de kop, proberen krabben aan de oren met de achterpoten en korstjes op de oren. Sarcoptes en Chorioptes kunnen over het ganse lichaam voorkomen, maar hebben een voorkeur voor de minder behaarde huiddelen zoals de buik, de liesstreek, de kop en de poten, maar ook rond de anus, de vulva en het ventrale gedeelte van de staart. Jeuk en korstige letsels zijn de belangrijkste symptomen. Er kan zelfs sterfte optreden wanneer niet tijdig wordt ingegrepen. Door de continue irritatie van de huid zal de algemene conditie van de dieren verslechteren. De mijten verspreiden zich van het ene dier naar het andere dier via rechtstreeks contact. Indirecte overdracht via de omgeving speelt bijna geen rol, want de mijten blijven in de buitenwereld slechts enkele dagen in leven. Bij een voldoende hoge vochtigheidsgraad en een iets lagere temperatuur kunnen deze parasieten echter langer overleven, wat het hogere voorkomen in de winter verklaart. In dit seizoen stijgt de infectiedruk niet alleen ten gevolge van de hogere vochtigheidsgraad en de lagere temperatuur, maar ook ten gevolge van het feit dat de dieren ’s winters meer beschutting opzoeken en dus meer met elkaar in contact zullen komen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de diagnose te stellen. Allereerst zijn de klinische symptomen vrij typisch, hoewel deze niet enkel voorkomen bij schurft. Bij twijfel wordt best een afkrabsel genomen van de letsels want ook zink tekort, schimmel en luizen kunnen korstige letsels en jeuk geven.

Wanneer een alpaca of lama aangekocht wordt, is het belangrijk de vacht grondig te inspecteren op beginnende schurftletsels ter hoogte van de buik en de dijen, om insleep te voorkomen. Veel dieren zijn immers subklinisch besmet met Sarcoptes (dit wil zeggen dat de mijtjes aanwezig zijn in de huid, maar er geen symptomen zijn zoals jeuk).

Behandeling kan gebeuren met een injectie in de spieren met een anti-parasitair product. Het is belangrijk om deze 2-3x te herhalen met 10 dagen tussen. In sommige hardnekkige gevallen kunnen 4-5 behandelingen nodig zijn of een extra lokale behandeling. Alle dieren die met de besmette dieren in contact zijn gekomen, moeten behandeld worden.

Wat is castratie?

Een castratie is een chirurgische ingreep waarbij de testikels worden verwijderd. Dit doen wij onder volledige narcose en kan bij u thuis gebeuren.

Waarom castreren?

Hengsten worden vooral gecastreerd om het typisch hengstengedrag te stoppen. Dit gedrag wordt veroorzaakt door het mannelijk geslachtshormoon testosteron, dat geproduceerd wordt in de testikels.

Wat kost een castratie?

Dit is afhankelijk van de grootte van de alpaca en schommelt rond de 175 euro.

Voorbereiding van de operatie

Voor de operatie wordt er eerst een algemeen onderzoek gedaan. Indien er afwijkingen worden gevonden (koorts, diarree,…), wordt er aangeraden om de castratie uit te stellen totdat het dier volledig genezen is. Daarnaast wordt er ook gecontroleerd of beide testikels zijn afgedaald.

Enkele voorbereidingen die u zelf kan doen voor wij aankomen:

  • Halster en touw van uw dier klaarleggen
  • Propere plaats met voldoende lichtinval (stal met voldoende licht, proper stuk gras bij goed weer, …) waar uw dier kan geopereerd worden
  • Enkele dekens of handdoeken die vuil mogen worden
  • 2 emmers met lauw water
  • 1 emmer die als afvalbakje kan dienen

Hoe verloopt een castratie?

In de nek wordt een klein stukje geschoren en ontsmet en dan wordt de hengst eerst gesedeerd met een product dat we rechtstreeks in het bloed toedienen. Daarna wordt een katheter aangelegd en wordt de hengst onder volledige narcose gebracht. De operatie gebeurt dus al liggend. Hierdoor kan er veel hygiënischer gewerkt worden.

De plaats van de operatie wordt gewassen met een ontsmettende zeep, er wordt lokale verdoving aangebracht en daarna wordt nog eens gewassen met een ontsmettende zeep. Hierna wordt een steriele doek aangebracht en dan kan de operatie beginnen. Eerst wordt er een snede gemaakt in de huid voor het scrotum. Door deze snede kunnen de testikels makkelijk één voor één naar buiten geduwd worden. Het onderhuidse bindweefsel wordt los gemaakt van de tunica vaginalis en weg geduwd. Op de zaadstreng met daarrond de tunica vaginalis wordt een hechting gezet. Dit betekent dat we castreren volgens de ‘halfbedekte’ methode. De testikels worden afgesneden onder de hechting. De huidwonde wordt intradermaal gehecht, dit betekent dat er geen draadjes zichtbaar zijn aan de buitenkant. Ook wordt er nog een antibioticum spray aangebracht. We blijven aanwezig tot uw dier terug zelfstandig kan rechtstaan (meestal kwartiertje na operatie).

Nazorg thuis

Een rustige plek zonder andere dieren in een propere stal of stukje weide is ideaal. Let wel op dat er niks staat of ligt waar uw dier zich kan tegen bezeren. Ook de eerste uren na de operatie mag hij niks eten. Dus hooi of krachtvoer moeten verwijderd worden indien het dier op stal staat. Onmiddellijk na de operatie krijgt uw dier anti-tetanus serum, een antibioticum en een pijnstiller. Verdere nabehandeling is normaal niet nodig, tenzij u zou merken dat er de dag(en) nadien zwelling, pijn of koorts optreedt. Dan dient u meteen te bellen.  Lichte beweging de eerste dagen is ideaal, om zwelling te voorkomen. De eerste dagen controleert u ook best de wonde.